Persoonlikheidseienskappe dryf ons idees oor billikheid en deel

In die tweede, het ons hierdie maatreëls verband gehou met persoonlikheidseienskappe. Die vraag van tien dollar Om die belangrikheid van individue aan verskillende norme te meet, het ons deelnemers gevra om morele oordeel te neem oor hoe mense gekies het om 10 in 'n eenvoudige spel te deel.


  • Land:
  • Australië

Deur Milan Andrejević , Daniel Feuerriegel en Luke Smillie , Die Universiteit van Melbourne Melbourne , 21 Sep (Die gesprek) Geskille oor billikheid kan konflik veroorsaak. Gesinne twis oor erfporsies, samelewings polariseer rondom die vraag hoe om rykdom regverdig te verdeel, en nasies raak vasgevang in territoriale rusies.

Baie van hierdie geskille spruit uit verskillende perspektiewe wat mense op billikheid het. In nuwe navorsing het ons gevind dat mense se idees oor regverdigheid kan spruit uit hul persoonlikheidseienskappe.

Geen universele reël vir die deel nie Baie geskille oor billikheid spruit uit die feit dat daar nie 'n enkele universele morele oplossing is om 'n hulpbron te deel nie. In plaas daarvan is daar verskeie algemeen gebruikte en algemeen aanvaarbare morele standpunte, of norme.Oorweeg om 'n erfenis tussen broers en susters te verdeel. Onder die norm van gelykheid moet die erfenis gelykop onder hulle verdeel word, ongeag enige ander inligting.

Volgens die billikheidsnorm behoort 'n broer of suster in 'n ernstige ekonomiese nood 'n groter aandeel te ontvang. Volgens die indirekte wederkerigheidsnorm verdien 'n broer of suster wat meer gedoen het om vir hul ouers te sorg terwyl hulle siek was 'n groter deel van die erfenis.

aanval op titan volgende hoofstuk

Individue kan te goeder trou verskil oor watter van hierdie norme die verdeling van die erfenis moet lei.

Meer as selfsug Vorige navorsing het getoon dat individue in situasies waarin verskeie norme toegepas kan word, na norme streef wat die beste by hul ekonomiese belange dien.

Maar is dit die hele verhaal? Kies mense net norme om hul tydelike belang te dien? Of het hulle ook stabiele voorkeure vir spesifieke norme, selfs al het hulle geen persoonlike belang nie? In ons werk by die Decision Neuroscience Lab aan die Universiteit van Melbourne , werp ons lig op hierdie kwessies in twee nuwe studies. In die eerste, het ons 'n nuwe manier ontwikkel om die relatiewe belangrikheid van individue aan verskillende billikheidsnorme te meet. In die tweede, het ons hierdie maatreëls verband gehou met persoonlikheidstrekke.

Die vraag van tien dollar Om die belangrikheid van individue aan verskillende norme te meet, het ons deelnemers gevra om morele oordeel te neem oor hoe mense verkies om $ 10 in 'n eenvoudige spel te deel. Ons deelnemers het verskillende deelgedragte beoordeel op 'n skaal van moreel goed tot moreel sleg.

7 doodsondes anime seisoen 5

Die deelnemers het prominente verskille getoon in hoe hulle verskillende deelgedrag beoordeel het. Die meeste deelnemers het gedeel met selfs hande (die verdeling van die $ 10 gelyk) as meer moreel as meer vrygewig deel (meer weggegee as wat hulle gehou het), maar sommige het die teenoorgestelde gedoen.

Sommige deelnemers was taamlik hard in hul oordeel oor lae deelname (soos om $ 9 te behou en slegs $ 1 aan jou maat te gee), terwyl ander sulke gedrag meer aanvaar het.

Om hierdie verskille te beskryf, het ons wiskundig 'n stel tellings vir elke individu afgelei, waar elke telling die belangrikheid weerspieël wat hulle heg aan 'n ander billikheidsnorm.

Waarom moet persoonlikheid saak maak? Persoonlikheidseienskappe beskryf eienskappe van individue wat relatief stabiel is oor tyd, en ook in situasies voortduur. In ons navorsing het ons gekyk na die stel persoonlikheidstrekke wat deur die Big Five -raamwerk beskryf word, wat insluit: ekstraversie, aangenaamheid, openheid vir ervaring, pligsgetrouheid en negatiewe emosionaliteit.

In sommige situasies gedra die meeste individue op dieselfde manier, ongeag hul persoonlikheid. Byna almal stem waarskynlik saam dat dit moreel verkeerd is om 'n onskuldige persoon te vermoor.

In ander situasies sal daar individuele gedragsverskille wees wat nie stelselmatig verband hou met persoonlikheidsverskille nie. Inwoners van 'n woonstelgebou sal betroubaar op verskillende knoppies in die hysbak druk, maar elke persoon se keuse word bepaal deur waar hulle woon.

Baie situasies veroorsaak egter individuele verskille in gedrag wat mense se persoonlikhede openbaar - soos hoe hulle anders reageer op stres, goeie nuus, 'n groot lewensverandering, ensovoorts. Waarom sou die beoordeling van die gedrag van ander dan een van hierdie situasies wees? Eerstens is daar sterk individuele verskille in die belangrikheid wat mense aan billike norme in morele oordele heg. Tweedens, vorige navorsing het getoon dat veral aangenaamheid die nakoming van billikheidsnorme voorspel in verskeie deelingsituasies.

Daar word vermoed dat goedhartigheid vriendelikheid, beleefdheid en deernis in die hand werk met ander. Hoe ooreenstemmendheid verband hou met billikheidsverwante morele oordele van ander mense is nog nie bestudeer nie.

'N Mens kan verwag dat 'n vriendelike, beleefde en deernisvolle mens meer vergewensgesind en verdraagsaam sal wees wanneer hy ander oordeel. Aan die ander kant, voorspel genadigheid 'n hoër nakoming van billikheidsnorme, so miskien is 'n beleefde en deernisvolle persoon baie sensitief vir waarneembare onregverdigheid, en beoordeel die dader van die onregverdigheid dus harder. Ons het vermoed dat laasgenoemde die geval is.

Hoe hou persoonlikheidseienskappe verband met die belangrikheid wat mense aan billikheidsnorme heg? Vir ons tweede studie het ons aangenaamheid gemeet saam met ander persoonlikheidseienskappe (insluitend ekstraversie, pligsgetrouheid, negatiewe emosionaliteit en openheid) met behulp van 'n betroubare en goed gevalideerde vraelys. Ons ondersoek toe die assosiasies wat hierdie persoonlikheidstrekke gehad het met morele oordele in ons deelspel.

Ons bevindinge ondersteun die idee dat aangename individue die misbruik van billikheidsnorme harder sal beoordeel - en bied geen ondersteuning vir die idee dat aangename mense vergewensgesind en verdraagsaam sal wees as hulle ander oordeel wat regverdigheidsnorme misbruik nie. Aangename mense is dalk steeds meer vergewensgesind as hulle self deur normmisbruik geraak word, maar dit lyk nie of hulle namens ander mense vergewe nie.

Ons het gevind dat mense wat hoog aangeslaan het op grond van die eienskappe van pligsgetrouheid, openheid en buitensporigheid ook swaarder oordele gemaak het. Hierdie bevindings was vir ons ietwat verrassend, daarom beveel ons toekomstige studies aan om verder te ondersoek waarom dit die geval is.

Het pligsgetroue mense 'n strenger begrip van billikheidsnorme, of is hulle meer ywerig om die gedrag van ander te beoordeel? Is ekstravertes meer sensitief vir misbruik van sommige morele norme omdat dit meer sensitief is vir sosiale belonings en strawwe as introverte? Het hoogs oop mense 'n meer selfversekerde begrip van morele situasies? Verdere navorsing is nodig om hierdie vrae te beantwoord.

Meer verdraagsaamheid vir morele pluraliteit Wat beteken hierdie bevindinge vir konflikte rondom billikheid wat ons in ons daaglikse lewens ondervind? Sommige van hierdie konflikte kom waarskynlik voor as gevolg van verskille in die belangrikheid wat individue toeskryf aan verskillende billikheidsnorme.

Deur hierdie verskille aan die lig te bring, kan geskille nie besleg word nie, maar dit kan ons help om morele meerhede beter te verstaan ​​en 'n meer verdraagsame benadering tot perspektiefverskille te hê wanneer ons billikheid in ons daaglikse lewens onderhandel. (Die gesprek) AMS AMS

watter hoofstuk eindig 'n mens met anime

(Hierdie storie is nie deur Top News-personeel geredigeer nie en word outomaties gegenereer uit 'n gesindikeerde voer.)