Sebi laat vonnisoplegging teen RIL val weens beweerde verkeerde finansiële openbaarmakings


Verteenwoordiger Image Image Credit: ANI
  • Land:
  • Indië

Markte waghondSebi het beregtingsverrigtinge van die hand gewys sonder om boete aan Reliance Industries Ltd. in 'n aangeleentheid wat verband hou met die beweerde verkeerde bekendmaking van verwaterde verdienste per aandeel in sy finansiële resultate meer as 13 jaar gelede.

Sebi het besluit om hoofsaaklik op twee gronde geen boete vir die beweerde oortredings op te lê nie, insluitend dat die wysiging van die relevante wet wat verkeerde openbaarmaking van inligting deur 'n genoteerde maatskappy strafbaar gemaak het vanaf Maart 2019 in werking getree het.

Boonop het die reguleerder sy hangende appèl voor die Hooggeregshof genoem teen 'n sekuriteitsappèltribunaal (SAT) bestelling.Die kwartaallikse finansiële state wat deur Reliance Industries Ltd. aan die NSE vir ses agtereenvolgende kwartale begin Junie 2007 tot September 2008 dieselfde syfers bevat vir basiese sowel as verwaterde verdienste per aandeel (VPA) ondanks die bestaan ​​van aandeelopties, volgens Sebi.

lg -kanale

RIL het op 12 April 2007 12 crore -lasbriewe aan sy promotors uitgereik, wat binne 18 maande omskepbaar was met 'n uitoefeningsprys van R402 per lasbrief wat sy houers geregtig het op 'n gelyke aantal aandele.

park bo gum militêr

Op 3 Oktober 2008 het die direksie van die maatskappy 12 uitstaande aandele van R10 elk aan die toegewysdes toegeken, na uitoefening van lasbriewe.

In 'n bestelling van 39 bladsye, gedateer 20 September, het Sebi het gesê dat die wysiging rakende die verskaffing van vals, verkeerde of onvolledige inligting, dokument, boeke, opgawe of verslag, strafbaar gemaak word kragtens die bepalings van artikel 23A van die SCR -wet, 1956, uitgevaardig deur die Wet op Finansiering , 2018 met ingang van 8 Maart 2019, het slegs met voornemende effek in werking getree.

SCRA verwys na die Wet op Sekuriteitekontrakte (Regulasie).

Boonop Sebi se beoordelaar ek was S noem die SAT -bevel, wat in Mei vanjaar aangeneem is, waarin beslis is dat versuim om die noteringsooreenkoms na te kom, onder 36 straf opgelê kragtens artikel 23A (a) van SCRA en nie kragtens artikel 23E nie van die Wet.

Sebi het 'n appèl in die saak voor die hooggeregshof ingedien maar die hof het geen verblyf toegestaan ​​nie.

een stuk manga 1008

Teen hierdie agtergrond het Biju het gesê dat hy van mening is dat '' geen straf ingevolge die genoemde bepalings in die huidige beregtingsverrigtinge geregverdig is nie. Daarom word die huidige beregtingsprosedures afgehandel sonder om boete op te lê. ''

Ingevolge die noteringsooreenkoms moet maatskappye basiese en verwaterde VPA openbaar maak in die kwartaallikse finansiële state wat by die aandelebeurse ingedien is. Hierdie finansiële inligting moet opgestel en openbaar gemaak word nadat aan al die rekeningkundige standaarde voldoen is.

Volgens die bevel van Sebi het RIL onder meer beweer dat selfs al word aanvaar (sonder om toe te gee) dat die verwaterde VPA bereken verkeerd is, die verskil tussen die verwaterde VPA soos deur die reguleerder en die onderneming bereken, baie klein is en dat die verskil was tot 0,45 persent tot 3,71 persent.

film van irene adler sherlock holmes

'' In hierdie verband merk ek op dat die kennisgewings (RIL) dieselfde syfers vir die verwaterde VPA en Basiese VPA in sy finansiële state vir ses agtereenvolgende kwartale tussen 30 Junie 2007 en 30 September 2008 openbaar, wat in wese aandui dat daar was geen verwatering in die verdienste per aandeel nie, terwyl dit eintlik nie die geval was nie, '' lui die bevel.

SAT, in die Mei -bevel, het opgemerk dat artikel 23E het niks te doen gehad met die skending van die bepalings van die noteringsooreenkoms nie, veral klousule 36).

Artikel 23E is van toepassing indien 'n onderneming nie aan die noterings-/noteringsvoorwaardes of gronde voldoen nie, of 'n oortreding daarvan begaan. verwys na die voorwaardes wat 'n maatskappy opgelê word tydens die aansoek om notering van sy aandele op die beurs.

'' Artikel 23E moet gelees word in reël 19 van die SCR -reëls wat aan sekere vereistes voldoen w.r.t. notering van sekuriteite. Verder bepaal reël 19A die vereistes van 'n onderneming om deurlopend noteringsvereistes te handhaaf, '' het hy gesê.

(Hierdie storie is nie deur Top News-personeel geredigeer nie en word outomaties gegenereer uit 'n gesindikeerde voer.)